Orienteringsbrev nr. 2023-1 om ændring af CPR-loven

Publiceret 17-05-2023

Der er indført nye regler om kommunernes kontrol med bopælsregistreringen i CPR.

En ændring af CPR-loven udmønter en række anbefalinger fra en arbejdsgruppe om initiativer, der kan medvirke til at forbedre kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR. I orienteringsbrevet gives en kort præsentation af de nye regler.

Orienteringsbrev 2023 ad L38