Juridisk kønsskifte til mindreårige

Publiceret 11-08-2023

Det kan efter omstændighederne følge af Danmarks internationale forpligtelser, at en person under 18 år skal have adgang til juridisk kønsskifte

Det er efter CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., en betingelse for at blive tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede køn (juridisk kønsskifte), at den pågældende person på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år. Uanset ordlyden af CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., kan det dog efter omstændighederne følge af Danmarks internationale forpligtelser, at en person under 18 år skal have adgang til juridisk kønsskifte, f.eks. hvis den pågældende har fået tilbudt og har undergået kønsmodificerende behandling i sundhedsvæsenet. Ønsker du nærmere oplysninger herom, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret, Holbergsgade 6, 1057 København K, cpr@cpr.dk. Ved digital post bedes du vælge ”CPR-Administrationen” som modtager.

Tilmelding til nyhedsbreve