Ny kontrakt om CPR-opgaven

Publiceret 21-09-2022

CPR-kontoret har i samarbejde med Rådgivningsenheden i Økonomistyrelsen gennemført et udbud af CPR-opgaven, der omfatter drift, vedligehold og support samt bistand til udvikling af CPR-systemet og Kirkeministeriets Personregistrering.

Styregruppen for udbuddet, bestående af repræsentanter fra CPR-kontoret, Kirkeministeriet og Rådgivningsenheden, har besluttet at tildele kontrakten til DXC Technologies A/S, idet det efter en grundig evalueringsproces er vurderet, at DXC har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på forholdet mellem pris (vægtede 30%) og kvalitet (vægtede 70%). 

CPR-kontrakten har en varighed på 6-8 år. Da CPR-kontrakten omfatter kritisk infrastruktur, forudsætter kontraktens indgåelse, at Erhvervsstyrelsen giver tilladelse hertil, jf. investeringsscreeningsloven.

Den nye kontrakt forventes ikke at medføre, at brugerne af CPR-systemet skal foretage lokale tilpasninger i egne systemer.

Tilmelding til nyhedsbreve