Ny bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. træder i kraft 1. januar 2023

Publiceret 19-12-2022

CPR-kontoret gør opmærksom på, at den nye bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. træder i kraft 1. januar 2023.

Du kan læse om de nye krav i orienteringsbrev af 26. april 2022 og bekendtgørelsen herunder.

Orienteringsbrev til myndigheder

Bekendtgørelsen på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/466.