Personnummerændringer

Publiceret 12-01-2021

CPR-kontoret modtager i stigende omfang henvendelser fra borgere, der har fået tildelt nyt personnummer, og som oplever praktiske og it-mæssige udfordringer forbundet med personnummerskift i de systemer, som aftager data fra CPR. Dette sker som følge af, at der i forskellige systemer ikke foretages en koblingen mellem det nye og det tidligere tildelte personnummer.

På den baggrund har CPR-kontoret fundet anledning til at indskærpe, at alle systemer, der aftager data fra CPR, skal kunne håndtere, at borgere får tildelt et nyt personnummer.

Kopi af brev til offentlige myndigheder og private virksomhed om, at aftagere af data fra CPR skal kunne håndtere skift af personnummer i egne systemer.

Tilmelding til nyhedsbreve