Private virksomheders anvendelse af personabonnementer i CPR

Publiceret 20-02-2020

Private virksomheder skal slette personabonnementer, når der ikke længere er et sagligt behov for at modtage oplysningerne fra CPR

Ministeriet kan oplyse, at Datatilsynet den 25. oktober 2019 i to sager har udtalt kritik af, at to kommuners behandling af personoplysninger var sket i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. På den baggrund har ministeriet fundet anledning til at præcisere reglerne for anvendelse af personabonnementer i CPR.

Download "Brev til private vedr. personabonnementer.pdf" her