Nyt *.cpr.dk certifikat den 16. marts 2020

Publiceret 28-02-2020

CPR’s nuværende certifikat (*.cpr.dk) udløber den 19. marts 2020.

Derfor skiftes til nyt certifikat den 16. marts 2020 fra morgenstunden. CPR’s demo (test) system anvender allerede det nye certifikat.

*.cpr.dk certifikatet anvendes til alle CPR’s grænseflader. Se eventuelt https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/x/O4Cu

Det nye *.cpr.dk certifikat, herunder intermediate og root certifikater, kan downloades fra https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/x/D4Cu

Moderne operativ systemer, browsere og frameworks (eksempelvis Java og .Net) vil automatisk have trust til det nye *.cpr.dk rodcertifikat.

Det nye *.cpr.dk certifikats rodcertifikat er et krydscertifikat (cross-certificate) til det nuværende (og ”gamle”) *.cpr.dk certifikat.

Forventningen er derfor, at selvom der anvendes et ældre operativ system eller et ældre framework, vil det ikke være nødvendigt at inkludere rodcertifikatet særskilt i operativ systemets eller softwarens trust store, hvis forbindelsen til CPR’s grænseflader virker med det nuværende (og “gamle”) certifikat.

Tilmelding til nyhedsbreve