Værgemål og delt bopæl

Publiceret 20-06-2019

Værgemålsoplysninger

Den 1. januar 2019 trådte en ændring af værgemålsloven og CPR-loven i kraft, således at der bl.a. er indført en ny mulighed for delvis fratagelse af en persons retlige handleevne, hvilket bl.a. vil indebære, at personen bevarer valgretten til folketingsvalg.

Oplysning om delvis eller fuld fratagelse af den retlige handleevne (værgemål) registreres i CPR og kan videregives til offentlige myndigheder og private virksomheder.

Hos CPR er oplysningen tilgængelig via udtræk og CPR-Direkte som en ny valgfri record. Recorden indeholder samme oplysninger som den hidtidige record om værgemål suppleret med en værgemålstype, der kan være fuld eller delvis. Den hidtidige record vil på sigt blive udfaset, idet værgemålstypen ikke fremgår af denne.

Alle personer, der pr. den 1. januar 2019 var registeret med værgemål i CPR, blev registreret med fuld fratagelse af den retlige handleevne. Pr. den 21. juni 2019 er 1.958 personer registreret med værgemålsoplysninger i CPR. Heraf er 14 personer registreret med delvis fratagelse af den retlige handleevne.

Offentlige myndigheder og private virksomheder kan rette henvendelse til CPR’s kundecenter, hvis det ønskes, at den nye record skal indgå i udtræk eller CPR Direkte.

Det bemærkes, at værgemål med fratagelse af den retlige handleevne tillige registreres i tinglysningssystemet, hvoraf det vil fremgå, hvilke aftaler den pågældende er beskyttet mod at indgå.

 

Oplysning om delt bopæl

Den 1. april 2019 trådte en ændring af forældreansvarsloven og CPR-loven i kraft, således at der bl.a. er indført en mulighed for, at et barn kan registreres med delt bopæl i CPR.

Delt bopæl er en slægtskabsoplysning, og videregives således kun til offentlige myndigheder og ikke til private virksomheder.

Offentlige myndigheder kan rette henvendelse til CPR’s kundecenter, hvis det ønskes, at oplysning om delt bopæl skal indgå i myndighedens udtræk fra CPR.

Tilmelding til nyhedsbreve