Kontakt til Indberetning

Publiceret 14-06-2018

CPR-kontoret har midlertidigt lukket for telefonisk kontakt til Indberetning

CPR-kontoret har på grund af sygefravær været nødt til midlertidigt at lukke for telefonisk kontakt til Indberetning på 72 26 97 55 med henblik på at kunne ekspedere de skriftlige henvendelser vedrørende indberetning, der er kommet til it@cpr.dk.

CPR-kontoret skal derfor bede om, at henvendelser vedrørende indberetning i stedet sker til it@cpr.dk, hvorfra henvendelser løbende vil blive besvaret. Såfremt henvendelsen er af meget hastende karakter bedes dette anført.

Tilmelding til nyhedsbreve