Konverteringsplan for inddeling af Qaasuitsup Kommunia

Publiceret 08-12-2017

Pr. 1. januar 2018 inddeles Qaasuitsup Kommunia i to kommuner.

Konverteringen i CPR foretages onsdag den 3. januar 2018. CPR er derfor lukket for ajourføringer i tidsrummet kl. 04:00 til 07:00 den 3. januar 2018.

Konvertering af adresseoplysninger
Alle personer, der har aktuelle eller historiske adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia (bopælsregistreringer i Qaasuitsup Kommunia) korrigeres, således 1) at der etableres en ny forekomst med samme adresseoplysninger som den oprindelige forekomst, dog med reference til enten Avannaata Kommunia eller Kommune Qeqertalik i stedet for Qaasuitsup Kommunia, samt 2) at den oprindelige forekomst ændres til værende en teknisk ændring og forekomstens gældende til dato sættes lig med gældende fra dato.

Konverteringen af adresseoplysninger svarer til den konvertering, der blev foretaget ved kommunalreformen i 2007 i Danmark og i 2009 i Grønland.

Udtræk
Personer, der har aktuelle eller historiske adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia, vil fremgå af CPR’s ændringsudtræk om aftenen den 3. januar 2018.

Personer med konverterede adresseoplysninger vil indgå med hændelseskode K74 (Rekvisition af personposter – maskinelt dannet periodisk), og der leveres fuld data på personerne. Det kan oplyses, at ca. 59.000 personer har aktuelle, historiske eller arkiv adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia. Ca. 10.000 personer har kun arkivadresser og indgår derfor ikke i udtræk.

Vejregister
CPR’s vejregister vil, når konverteringen er tilendebragt, og nyt vejregister er dannet, som vanligt kunne downloades fra www.cpr.dk fra den 4. januar 2018.

På https://www.cpr.dk/cpr-systemet/kommunesammenlaegninger-opdeling/groenland-2018/ kan du læse mere om hvilke ændringer, der foretages i CPR som følge af den nye kommuneinddeling i Grønland.

Med venlig hilsen
CPR-kontoret

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.