Oprettelse og sletning af personabonnementer

Publiceret 18-05-2016

Personabonnementer skal slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at modtage oplysningerne fra CPR.

Social- og Indenrigsministeriet modtager ofte henvendelser fra borgere, der ikke kan forstå, hvorfor en myndighed eller en virksomhed abonnerer på oplysninger om ved-kommende i CPR.

CPR-kontoret har i den forbindelse konstateret, at ikke alle myndigheder og virksom-heder systematisk sletter personabonnementer, når der ikke længere er et sagligt behov for at modtage oplysningerne fra CPR.

En gennemgang af myndighedens/virksomhedens anvendelse af personabonnementer i CPR har vist, at myndigheden/virksomheden sletter ingen eller ganske få abonnementer.

Det kan være et udtryk for, at der ikke foretages en systematisk sletning af person-abonnementer.

Social- og Indenrigsministeriet skal derfor erindre om følgende:

  • Personabonnementer i CPR må oprettes, hvis der er et sagligt behov herfor.
  • Personabonnementer i CPR skal slettes, når der ikke længere er et sagligt behov herfor.

Der kan i øvrigt henvises til brev af 24. april 2015 fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, hvori regelgrundlaget er beskrevet mere detaljeret (se vedlagte bilag 1).

Myndigheden/virksomheden bedes drage omsorg for at ovenstående iagttages.

Med venlig hilsen

Carsten Grage

Bilag:

Download "Bilag 1, Brev af 24. april 2015 om personabonnementer i CPR.pdf" her

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.