Udstedelse af dokumentation for nyt personnummer til borgere, der er meddelt nyt personnummer inden den 1. marts 2015

Publiceret 19-03-2015

Med virkning fra den 1. september 2014, har det været muligt at få tildelt et nyt personnummer, begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn (juridisk kønsskifte)

Ministeriet har fra den 1. marts 2015 indført en ny procedure, hvor der i selve afgørelsen, hvorved der tildeles et nyt personnummer, oplyses om både det nuværende og det tidligere tildelte personnummer. Det sker for at selve afgørelsen kan tjene som dokumentation for tildeling af nyt personnummer. Ministeriet vedlægger desuden som hidtil en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret i CPR, herunder både det tidligere tildelte personnummer, som bliver stående i CPR som historisk, og det nye personnummer.

I ministeriets afgørelser om tildeling af et nyt personnummer, der er truffet før den 1. marts 2015, er der ikke oplyst om nyt og tidligere tildelt personnummer i selve afgørelsen, idet der i stedet er henvist til den vedlagte registerindsigt.

Ministeriet er opmærksomt på, at borgere, der har fået tildelt et nyt personnummer før den 1. marts 2015, kan have behov for at kunne dokumentere tildelingen af det nye personnummer på anden vis end ved fremvisning af den medsendte registerindsigt.

Borgere, der før den 1. marts 2014 har fået tildelt nyt personnummer, kan derfor få udstedt dokumentation i form af et brev fra Social- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, hvor det bekræftes, at den pågældende med virkning fra en given dato er blevet tildelt et nyt personnummer. CPR-kontoret vil i brevet oplyse såvel det nye som det tidligere personnummer.

Anmodning om dokumentation for tildeling af nyt personnummer kan ske ved henvendelse til CPR-kontoret.

Henvendelse til CPR-kontoret kan ske på følgende måder:

 

Postadresse:

CPR-kontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K 

E-mail:

cpr@cpr.dk

 Telefon:

72 26 97 33
Telefontid:
Mandag, tirsdag og torsdag: 10-12 og 14-16
Fredag: 10-12 og 14-15.30
Onsdag: lukket

 

Det anbefales, at anmodningen indsendes ved brug af Digital Post eller som et almindeligt brev, da anmodningen kan indeholde følsomme personoplysninger.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.