Orientering vedrørende folkeregistrering - 2014/1

Publiceret 31-03-2014

Den 1. april 2014 træder lov nr. 311 af 29. marts 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister i kraft.

Loven indebærer, at der fra den 1. april 2014 ikke længere kan registreres forskerbeskyttelse i CPR, og at allerede registrerede markeringer i CPR af forskerbeskyttelse samtidig bortfalder.

Loven indebærer også, at Økonomi- og Indenrigsministeriet med virkning fra samme dato i særlige tilfælde kan tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet.

 

1. Ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse

Det har siden 1995 været muligt at få indsat en markering i CPR om, at man ikke ønsker at modtage henvendelser i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, hvortil der leveres oplysninger eller foretages adressering og udsendelse på grundlag af CPR (såkaldt forskerbeskyttelse).

Efter CPR-lovens § 29, stk. 2, har enhver således ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR, som sikrer, at vedkommende ikke modtager sådanne henvendelser. Efter CPR-lovens § 30, stk. 1, har personer med navne- og adressebeskyttelse tillige forskerbeskyttelse, så længe navne- og adressebeskyttelsen er gældende.

Ved lov nr. 311 af 29. marts 2014 ophæves den såkaldte forskerbeskyttelse efter CPR-lovens § 29, stk. 2, og personer, der opnår navne- og adressebeskyttelse vil ikke efter CPR-lovens § 30, stk. 1, tillige opnå forskerbeskyttelse i den periode, hvor navne- og adressebeskyttelsen er gældende.

Med virkning fra den 1. april 2014 vil kommunerne således ikke længere kunne registrere forskerbeskyttelse i CPR, heller ikke i forbindelse med registrering af navne- og adressebeskyttelse. Ved loven ophæves fra samme dato allerede registrerede markeringer i CPR af forskerbeskyttelse.

Lovændringen indebærer således, at kommunerne med virkning fra den 1. april 2014 ikke længere kan indrapportere forskerbeskyttelse til CPR, og at allerede indrapporterede tilfælde af forskerbeskyttelse bortfalder.

 

2. Økonomi- og Indenrigsministeriet får adgang til i særlige tilfælde at tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet

Ved lov nr. 311 af 29. marts 2014 indsættes et nyt § 3, stk. 6, i CPR-loven. Bestemmelsen indebærer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet med virkning fra den 1. april 2014 i særlige tilfælde kan tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet.

Det vil bero på et skøn i det enkelte tilfælde, om nyt personnummer kan tildeles.

Nyt personnummer vil efter bestemmelsen først og fremmest kunne tildeles i tilfælde, hvor et nyt personnummer vil kunne bidrage til at forhindre yderligere misbrug. Det kan f.eks. være i forbindelse med kreditkøb på nettet eller oprettelse og anvendelse af benzinkort, og hvor de skridt borgeren selv har taget i form af henvendelse til kreditorer, anmeldelse til politiet m.v. ikke er nok til at stoppe misbruget.

Også borgere, som oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om misbruget reelt er stoppet, kan efter omstændighederne få et nyt personnummer.

Skriftlig ansøgning om nyt personnummer efter bestemmelsen skal indgives til Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor. Henvendelser om nyt personnummer i forbindelse med identitetsmisbrug, som modtages af en kommune, skal altid videresendes til Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor.

Såfremt der tildeles nyt personnummer efter bestemmelsen, bliver det gamle personnummer stående i CPR med henvisning til det nye nummer.

 

Med venlig hilsen

Grete Kongstad

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.