Sikkerhedshændelse vedrørende CPR

Publiceret 03-07-2014

På en lukket del af CPR-kontorets hjemmeside har der onsdag den 2. juli 2014 fra kl 14.51 til kl. 15.40 ligget en liste med personnumre. Det drejer sig om den såkaldte Robinsonliste.

Listen indeholder oplysninger om personer, der har registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR, dog ikke personer, der også har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Listen kan tilgås af virksomheder med log-in på CPR-kontorets hjemmeside til brug for overholdelse af markedsføringsloven. Det drejer sig om ca. 900.000 personer.

Det er konstateret, at listen er downloaded 18 gange.

CPR-kontorets chef Carsten Grage udtaler:

"Det er en meget beklagelig fejl, som ikke må kunne ske.

Listen er naturligvis fjernet, så snart fejlen blev opdaget.

CPR-kontoret er i gang med at begrænse skaderne efter de retningslinjer, der er herfor. Datatilsynet vil i dag blive underrettet om hændelsen."

CPR-kontoret har rettet henvendelse til de virksomheder, som CPR-kontoret umiddelbart har kunnet konstatere har downloaded listen, og meddelt, at listen skal destrueres.

CPR-kontoret har desuden kontaktet de virksomheder, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet om opdateringer af Robinsonlisten, og har i den forbindelse meddelt, at virksomheder, der har downloaded listen, skal destruere denne og give CPR-kontoret skriftlig meddelelse om, at listen er destrueret.

Robinsonlisten må ikke videregives til andre eller offentliggøres. Overtrædelse heraf kan straffes med bøde efter CPR-loven, jf. lovens § 57, stk.1, nr. 4.

Robinsonlisten udarbejdes af CPR-kontorets driftsleverandør CSC Danmark A/S efter en fast procedure. CPR-kontoret har i dag anmodet driftsleverandøren CSC Danmark A/S om en redegørelse for den nævnte sikkerhedshændelse.

 

Yderligere oplysninger

Kt. chef Carsten Grage tlf. 72 26 97 30

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.