Information til borgere om sikkerhedshændelse vedr. CPR

Publiceret 03-07-2014

CPR-kontoret modtager for øjeblikket mange henvendelser vedrørende den sikkerhedshændelse vedr. CPR, som har fundet sted onsdag den 2. juli 2014. Alle henvendelser kan derfor ikke umiddelbart besvares.

CPR-kontoret skal på den baggrund oplyse følgende:

På en lukket del af CPR-kontorets hjemmeside har der onsdag den 2. juli 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.51 og kl. 15.40 ved en fejl ligget en liste med personnumre. Det drejer sig om den såkaldte Robinsonliste.

Listen indeholder oplysninger om personer, der har registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR, dog ikke personer, der også har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Listen kan tilgås af virksomheder med log-in på CPR-kontorets hjemmeside til brug for overholdelse af markedsføringsloven. Ved en fejl indeholdt listen i det pågældende tidsrum personnumre på personerne på listen. 

Det er konstateret, at listen i det pågældende tidsrum er downloadet 18 gange.

Det er en meget beklagelig fejl, som ikke må kunne ske.

CPR-kontoret har skrevet ud til virksomhederne og meddelt, at listen skal destrueres, og at der skal gives besked til CPR-kontoret herom.

Det er vigtigt at understrege, at personnumrene ikke har været lagt ud på internettet eller i øvrigt været frit tilgængelige for offentligheden, men er blevet downloadet af virksomheder, der ønsker at overholde reglerne om ikke at kontakte personer med markedsføringsbeskyttelse.

CPR-kontoret skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at selvom hændelsen ikke indebærer, at personnumre umiddelbart har været offentligt tilgængelige, kan hændelsen give anledning til bekymring om, hvad personnummeret kan bruges til.

Derfor kan det oplyses, at personnummeret i sig selv ikke må kunne føre til, at der kan indgås handler på nettet i en andens navn eller tilgås private og fortrolige oplysninger. Personnummeret er således ikke en adgangskode eller et password, der i sig selv kan bekræfte en persons identitet.

Derfor kan den omstændighed, at et personnummer er kommet til andres kendskab, heller ikke i sig selv føre til, at der kan tildeles et nyt personnummer.

Det kan ikke afvises, at der kan forekomme tilfælde, hvor alene personnummeret har været brugt til identifikation af en person i forbindelse med identitetsmisbrug. Der vil i så fald være tale om en sikkerhedsbrist.

 

www.borger.dk indeholder information og gode råd om, hvorledes man bør forholde sig, hvis man har været udsat for identitetsmisbrug (https://www.borger.dk/Sider/Offer-for-identitetstyveri.aspx?NavigationTaxonomyId=3198da62-ad57-491b-85eb-f1663bf4e94d).

 

Hvis man har været udsat for identitetsmisbrug, er det muligt i ganske særlige tilfælde at få tildelt et nyt personnummer. Nærmere information om denne mulighed findes her: https://cpr.dk/borgere/kan-jeg-faa-et-nyt-personnummer/  

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.