Information om downloadet liste med personnumre

Publiceret 11-07-2014

Ved en fejl har der på en lukket del af CPR-kontorets hjemmeside ligget en liste, som indeholdt personnumre. Det er en meget beklagelig fejl, som CPR-kontoret nu har rettet op på.

CPR-kontoret modtager i øjeblikket mange henvendelser på baggrund af sagen og kan ikke umiddelbart besvare dem alle.

Yderligere informationer om sagen er: 

Hvis du har bedt om markedsføringsbeskyttelse hos CPR og ikke samtidig har registreret navne- og adressebeskyttelse, så har dit personnummer været på en liste, som ved en fejl var tilgængelig på en lukket del af en hjemmeside, hvor den kunne hentes af erhvervsdrivende med log-in. Listen var tilgængelig i under en time, og CPR-kontoret har været i kontakt med de 15 erhvervsdrivende, som fik downloadet den i den periode. Alle erhvervsdrivende har destrueret listen, bekræfter de over for CPR-kontoret.

Ved en beklagelig fejl blev personnumre ikke fjernet, da en liste over personer, som ikke vil modtage henvendelser om markedsføring, blev lagt på en lukket del af en hjemmeside. Den fejl er nu udbedret. Alle de downloadede lister med personnumre er destrueret. Det bekræfter de 15 erhvervsdrivende, som nåede at hente den onsdag den 2. juli.

Den omtalte liste kaldes for Robinsonlisten. Det er en oversigt over de personer, som ikke ønsker at modtage henvendelser om markedsføring. Det kan f.eks. være, når du bliver ringet op i telefonen af en sælger.  Erhvervsdrivende skal derfor bruge oversigten for at vide, hvem de ikke må kontakte. Når listen opdateres, kan de erhvervsdrivende hente oplysningerne ved brug af en adgangskode. Ved en fejl blev personnumrene ikke fjernet, da man lagde listen på i sidste uge.

Det er CSC Danmark A/S, som udarbejder listen til CPR-kontoret, som så lægger den på den lukkede del af hjemmesiden. Listen var tilgængelig fra kl. 14.51 til 15.40 onsdag den 2. juli. Så snart CPR-kontoret blev opmærksomt på fejlen, blev listen fjernet, og de erhvervsdrivende, der havde hentet listen, blev kontaktet og fik besked på at destruere den.

Listen med personnumre har ikke på noget tidpunkt været frit tilgængelig for offentligheden.

CPR-kontoret gør opmærksom på, at personnummeret i selv ikke er eller må bruges som en adgangskode eller password, der bekræfter en persons identitet. Det må ikke være muligt at handle på nettet i en andens navn eller få adgang til andres personlige oplysninger alene ved at oplyse en persons personnummer. Hvis det skulle ske, er der tale om en sikkerhedsbrist.

Har man været udsat for identitetstyveri, er der i særlig tilfælde mulighed for at få tildelt et nyt personnummer.

Klik her for at læse om muligheden for at få et nyt personnummer

www.borger.dk indeholder information og gode råd om, hvorledes man bør forholde sig, hvis man har været udsat for identitetsmisbrug (https://www.borger.dk/Sider/Offer-for-identitetstyveri.aspx?NavigationTaxonomyId=3198da62-ad57-491b-85eb-f1663bf4e94d).

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.