Alle downloadede lister med personnumre er nu destrueret

Publiceret 04-07-2014

CPR-kontoret har nu modtaget de ønskede bekræftelser på, at alle downloadede lister i forbindelse med sikkerhedshændelsen i onsdags er destrueret.

Ved en fejl har den såkaldte Robinsonliste den 2. juli 2014 i tidsrummet fra kl. 14.51 til 15.40 på en lukket del af CPR-kontorets hjemmeside været tilgængelig for virksomheder med henblik på deres overholdelse af markedsføringsloven i en form, hvor listen indeholdt personnumre.

Listen blev straks fjernet, da fejlen blev konstateret.

CPR-kontoret har i sine log-filer kunnet konstatere, at listen er blevet downloadet 18 gange fra 15 forskellige IP-adresser.

CPR-kontoret har den 2. juli 2014 straks efter fejlen blev opdaget rettet henvendelse til de virksomheder, som CPR-kontoret umiddelbart har kunnet konstatere, har downloadet listen, og meddelt, at listen og eventuelle kopier heraf skal destrueres.

Disse virksomheder har alle meldt tilbage til CPR-kontoret med besked om, at alle downloadede lister er destrueret.

De resterende virksomheder, som kunne identificeres ud fra deres IP-adresser, er desuden blevet kontaktet af CPR-kontoret med besked om, at den downloadede fil og eventuelle kopier heraf skal destrueres.

CPR-kontoret har nu modtaget de ønskede bekræftelser på, at alle downloadede lister er destrueret.

CPR-kontorets chef Carsten Grage siger:

"Jeg er tilfreds med, at vi nu kan konstatere, at CPR-kontoret har modtaget besked fra alle, der har hentet den fejlbehæftede liste, om at de downloadede lister er destrueret. Det er en vigtig del i oprydningen efter sikkerhedshændelsen."

 

Yderligere oplysninger

Kt. chef Carsten Grage tlf. 72 26 97 30

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.