Kommende ændring af vilkårene for brug af CPR-validering

Publiceret 14-11-2013

Varsling om fremtidigt krav om brug af NemID ved initiering af opslag i CPR fra offentligt tilgængelige hjemmesider.

Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttede ultimo juni at stoppe den form for CPR-validering, hvor det på visse hjemmesider var muligt at få bekræftet sammenhæng mellem et indtastet navn og personnummer. Denne brug af CPR blev afskaffet pr. 31. oktober 2013.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har herudover besluttet at skærpe kravene for brug af CPR yderligere, således at opslag i CPR i forbindelse med digital selvbetjening på en offentlig tilgængelig hjemmeside, f.eks. en nethandel, kun må kunne initieres af brugere/kunder, som forinden er autentificeret ved hjælp af NemID, og hvor pågældendes personnummer er blevet verificeret via Nets' PID-CPR Match. Skærpelsen af CPR's vilkår træder i kraft tre måneder efter, at Digitaliseringsstyrelsen har iværksat NemID på mobile platforme, hvilket forventes at ske den 1. juli 2014.

 

Til brug for tilpasning af it-systemer henledes opmærksomheden den såkaldte tjenesteudbyderpakke med dokumentation og vejledning om, hvordan der etableres NemID autentificeringsløsninger. Den til enhver tid gældende tjenesteudbyderpakke kan findes på nets-danid.dk. I forbindelse med lancering af den nye NemID klient, der bl.a. tilbyder mobil understøttelse af NemID, er der i august måned 2013 udsendt en såkaldt Tjenesteudbyderinformation, som også kan findes på Nets DanId's hjemmeside. Digitaliseringsstyrelsen har herudover oplyst, at der i efteråret 2013 udsendes en opdateret Tjenesteudbyderpakke i forhold til implementering af den nye NemID klient, og at en endelig Tjenesteudbyderpakke udsendes i foråret 2014.

Der kan abonneres på nyheder via Nets DanId's hjemmeside https://www.nets-danid.dk/, hvor der også findes oplysninger om Nets' PID-CPR Match tjeneste.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.