Orientering vedrørende folkeregistrering - 2013/1

Publiceret 26-06-2013

Ny vejledning om folkeregistrering pr. 1. juli 2013

Hermed fremsender Økonomi- og Indenrigsministeriet orienteringsbrev – 2013/1 om folkeregistrering med orientering om, at der er udstedt en ny vejledning om folkeregistrering, som træder i kraft den 1. juli 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har revideret vejledningen om folkeregistrering.

Vejledning om folkeregistrering nr. 9273 af 14. juni 2013 afløser således den 1. juli 2013 vejledningen fra 2006.

Vejledningen fra 2006 er blevet generelt revideret og opdateret.

Af særligt centrale ændringer af CPR-loven, der er vedtaget efter ikrafttrædelsen af den gældende vejledning fra 2006, og som er beskrevet i den nye vejledning, kan nævnes:

  • Digital anmeldelse af indenlandske flytninger, afsnit 3.5.
  • Anmeldelse af indrejse i et ICS og kommunernes mulighed for at delegere kompetence til at registrere indrejse i CPR til en anden kommune i et ICS, afsnit 5.1 og 5.11.
  • Registrering af bopæl for børn, der opholder sig fast lige meget hos hver af forælder, afsnit 3.5.

Vejledning om folkeregistrering kan findes på www.retsinfo.dk og fra den 1. juli 2013 tillige på www.cpr.dk.

Dette orienteringsbrev kan findes på www.cpr.dk under folkeregistrering.

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.