Fakturering overgår til Statens Administration

Publiceret 03-04-2013

Orientering om kommende ændringer af faktureringen for jeres CPR-ydelser

 

Vi skriver til jer, fordi der primo juni 2013 vil ske mindre ændringer i forbindelse med faktureringen af de CPR-ydelser, som I anvender. Dette skyldes, at vi fra og med juni måned 2013 har valgt at flytte opgaven med fakturering fra CSC til Statens Administration.

 

Det skal understreges, at ændringen af faktureringen ikke medfører ændringer i priserne. Priserne vil fortsat være de priser, der er gældende fra 1. april 2013.

 

På CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk vil der blive informeret om projektet i det omfang, det skønnes relevant, hvorfor I opfordres til at holde øje med hjemmesiden. Der vil på www.cpr.dk    senest i maj måned blive lagt informationer om, hvem man fremover skal kontakte i forbindelse med spørgsmål til faktureringen, ligesom eventuelle ændringer i tidsplan vil blive annonceret dér.

 

Væsentligste ændringer

 

Ved overgangen til de nye fakturaer:

 

  • skal betalingen ske til en anden modtager,

 

  • kan tidspunktet for modtagelse af faktura samt betalingsfristen være ændret,

 

  • vil udseendet af fakturaerne være ændret og

 

  • vil rykkerproceduren blive varetaget af Statens Administration.

 

Betalingsmodtager I dag skal fakturaerne betales til CSC Danmark A/S på girokonto 89075009. Efter overgangen til Statens Administration skal fakturaerne betales direkte til CPR-kontoret på kontonummer 84932779. Det er meget vigtigt, at I er opmærksomme herpå og ikke betaler til det gamle gironummer hos CSC.

 

Udsendelsen og betalingsfrist I dag bliver fakturaerne udsendt omkring den 5. i måneden og altid senest den 10. Betalingsfristen er en måned efter fakturadatoen, som typisk er 0-2 dage før den fysiske udsendelse af fakturaerne.

 

Efter overgangen til Statens Administration vil udsendelsen ske lidt anderledes.

 

Kunder, der i dag modtager fakturaer elektronisk til deres EAN-nummer, vil fortsat modtage fakturaer i deres elektroniske faktureringssystem omkring den 5. i måneden og med betalingsfrist 30 dage senere, som det også er tilfældet i dag.

 

De kunder, der ikke anvender EAN-nummer, vil fremover blive opkrævet via Nets. Man kan vælge at få beløbet trukket automatisk via betalingsservice, modtage opkrævningen elektronisk i sin netbank eller modtage en papirfaktura. Tidspunkter for modtagelse af opkrævningen hos jer følger de generelle tidsfrister, I kender fra Nets og betalingsfristen vil være som i dag.

 

Fakturaernes udseende Fakturaerne vil fremover få et lidt andet udseende.

 

For e-fakturaerne bliver Navision Stats standardformat anvendt, hvorfor visse dele bliver anderledes end i dag både med hensyn til selve data og til datas placering.

 

For øvrige fakturaer vil der også ske ændringer. Statens Administration anvender Nets som underleverandør til udsendelse af papirfakturaer, og fakturaerne får det standardformat, som Nets anvender. Til gengæld vil man få mulighed for at tilmelde sig PBS, således at fakturaerne automatiske betales via ens bankkonto på den sidste rettidige betalingsdato.

 

Rykkerprocedurer De få kunder, der glemmer at betale til tiden, vil fremover modtage rykkerskrivelse fra Statens Administration og ikke længere CSC. Procedurer, herunder tidsfrister, følger de normale procedurer herfor hos Statens Administration. Såfremt kunder efter 2 rykkere fortsat ikke betaler, vil sagen som i dag overgå til CPR-kontoret og følge de nuværende procedurer.

 

Såfremt I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte CPR-kontorets kundecenter.

 

Med venlig hilsen

 

CPR-kontoret

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.