Orientering vedrørende folkeregistrering – 2006/2

Publiceret 16-03-2006

Ændring af CPR-loven pr. 1. april 2006 som en følge af ændring af navneloven: Afskaffelse af nye registreringer i CPR af såkaldte adresseringsmellemnavne


Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2006/2 om folkeregistrering med orientering om, at der er udstedt en ny bekendtgørelse nr. 110 af 21. februar 2006 om folkeregistrering, som træder i kraft den 1. april 2006.

Baggrunden for den ny bekendtgørelse er, at § 29 i den ny navnelov, som træder i kraft 1. april 2006, ophæver de særlige regler om registrering af de såkaldte adresseringsmellemnavne i CPR, som hidtil har været hjemlet i CPR-lovens § 5, stk. 8, og fastsat i folkeregistreringsbekendtgørelsens § 5.

Ændringen er en følge af den nye navnelovs § 11, stk. 1, nr. 7, om mellemnavne, hvorefter det bliver muligt som mellemnavn at tage et navn, som i dag kun kan registreres som adresseringsmellemnavn i CPR umiddelbart foran personens efternavn. Der er derfor ikke længere behov for de særlige regler i CPR-lovgivningen om registrering af adresseringsmellemnavne i CPR.

Allerede registrerede adresseringsmellemnavne forbliver efter navnelovens § 30, stk. 3, registreret i CPR, indtil vedkommende ændrer mellemnavn eller efternavn, eller vedkommende selv anmoder om, at adresseringsmellemnavnet slettes.

Der henvises i øvrigt til ”Meddelelser fra CPR-kontoret” om den ny navnelovs ikrafttræden den 1. april 2006. ”Meddelelser fra CPR-kontoret” kan findes på CPR-kontorets hjemmeside  www.cpr.dk  

Der foretages herudover følgende ændringer i bekendtgørelse om folkeregistrering:

  • mindre rettelse i § 2, stk. 3, nr. 4 og nr. 8, hvor ”det statslige regionale redningsberedskab” ændres til ”Beredskabsstyrelsen” og
  • præcisering i § 4, ny litra 6, af, at navne- og adressebeskyttelse ikke bevirker, at den pågældende er beskyttet efter § 29, stk. 3, i CPR-loven mod henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriet s hjemmeside på adressen: www.im.dk

 

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.