Orientering vedrørende folkeregistrering - 2004/2

Publiceret 25-03-2004

Orientering om ny lovbekendtgørelse af CPR-loven, samt omstrukturering i ministeriet.

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2004/2 om folkeregistrering.

Orienteringsbrevet vedrører ny lovbekendtgørelse af lov om Det Central Personregister samt orientering om organisationsændringer i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

1. Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Som beskrevet i orienteringsbrev 2004/1 om folkeregistrering har ministeriet nu udarbejdet en lovbekendtgørelse af CPR-loven, lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004 om Det Centrale Personregister, som vedlægges i 2 eksemplarer.

Lovbekendtgørelsen, der er en sammenskrivning af ændringerne til CPR-loven, indeholder alle ændringer af loven siden hovedloven af 31. maj 2000. Lovændringerne er nærmere beskrevet i tidligere orienteringsbreve udsendt af ministeriet.

 

2. Ændret organisation i Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Der er fra den 1. marts 2004 foretaget visse ændringer i den interne organisation i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indebærer bl.a., at ministeriets juridiske opgaver vedrørende folkeregistrering ikke længere er placeret i1. økonomiske kontor, men fremover er placeret i ministeriets 3. kommunekontor. Se tidligere udsendt skrivelse vedrørende opgavefordelingen mellem 1. økonomiske kontor og CPR-kontoret.

Medarbejderne på området er fortsat fuldmægtig Mads Meilvang Laursen, fuldmægtig Mie Saabye og specialkonsulent Birgitte Mikkelsen.

Telefoniske henvendelser vedrørende juridiske spørgsmål om folkeregistrering kan som tidligere ske på telefon 33 92 37 15 mellem klokken 10-12 og 14-16.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med de tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen: www.im.dk

Med venlig hilsen

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.