Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Personnummer

Hvordan er personnummeret opbygget?

Personnummeret er opbygget efter nedenstående regelsæt. 

  • 1 - 2 position angiver personens fødselsdag. 
  • 3 - 4 position angiver personens fødselsmåned. 
  • 5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede. 
  • 7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i personnummeret angiver personens køn.

Hvordan får jeg et personnummer?

Læs her om hvem og hvordan man får tildelt et personnummer.

Hvornår registreres man med et dansk personnummer?

Læs her om tildeling af personnummer.

Hvad er et erstatningspersonnummer?

CPR-kontoret er bekendt med, at der hos private og offentlige myndigheder, der ikke kan få registreret et egentligt personnummer i CPR-systemet, kan være behov for at arbejde med personnumre.

I sådanne situationer må man lægge vægt på, at der tildeles erstatningspersonnumre, som ikke kan forveksles med de egentlige personnumre, der registreres i CPR-systemet.

I det omfang det skønnes nødvendigt at oplyse den pågældende person om det tildelte erstatningsnummer, må denne gøres opmærksom på, at der ikke er tale om et egentligt personnummer.

Hvis erstatningsnummeret påføres legitimationskort, attester og lign., bør det fremgå heraf, at der ikke er tale om et egentligt personnummer, f.eks. ved påstempling af teksten 'Erstatningspersonnummer', samt angive personens korrekte fødselsdato.

Erstatningspersonnummeret er opbygget efter nedenstående regelsæt.

1 - 2 position angiver personens fødselsdato.

(Første ciffer i fødselsdato forhøjes med 6, hvilket betyder, at en person født den 7. i en måned får datoen 67 som fødselsdato.)

3 - 4 position angiver personens fødselsmåned. 

5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.

7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i erstatningspersonnummeret angiver personens køn.

Må personnummer stå på et giroindbetalingskort?

Efter § 54, stk. 2 i CPR-loven kan personnummer angives fuldt læseligt på giroindbetalingskort, såfremt dette fremsendes i lukket kuvert.

Hvornår og hvordan må private virksomheder anvende personnummer?

Private virksomheders anvendelse af personnummer er reguleret i § 11, stk. 2 i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Loven administreres af datatilsynet, E-mail: .

Spørgsmål og svar.jpg