Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lovstof

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017

Publiceret den 12.06.2017

I lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) findes bl.a. regler for tildeling af personnummer, regler om folkeregistrering(bopælsregistrering, herunder ved flytning til og fra udlandet samt forhold vedrørende behandling og videregivelse af oplysninger til både offentlige myndigheder og private. Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1034 af 4. september 2017 om folkeregistrering

Publiceret den 07.09.2017

I bekendtgørelsen findes uddybende regler om registrering i.f.m. værnepligt og under institutionsophold, for registrering i sommerhuse og for flytninger mellem de nordiske lande. Læs mere

Vejledning nr. 9273 af 14. juni 2013 om folkeregistering

Publiceret den 01.07.2013

Vejledningen, som retter sig både mod borgerne og mod offentlige myndigheder, skal læses som et supplement til de retsregler, som fremgår af Lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013 samt bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistering m.v.         Læs mere

Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om Det Centrale Personregister nr. 1198 af 29. november 2006

Publiceret den 26.04.2007 

I anordningen for Grønland om ikrafttræden af CPR-loven findes bl.a. regler for tildeling af personnummer, regler om folkeregistrering, herunder ved flytning til og fra udlandet samt forhold vedrørende behandling og videregivelse af oplysninger. Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1186 af 28. november 2006 for Grønland om folkeregistrering

Publiceret den 27.09.2007

I bekendtgørelsen findes uddybende regler om navne- og adressebeskyttelse samt  regler for registrering i.f.m. værnepligt og institutionsophold i Grønland. Læs mere

Bekendtgørelse af nordisk overenskomst af 1. november 2004 med Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering

Publiceret den 02.04.2007

Overenskomsten gælder personer, som er registreret som bosat i et af de kontraherende nordiske lande, og som har til hensigt at flytte, eller som er flyttet til et andet af disse lande. Færøerne og Grønland er tillige omfattet af overenskomsten. Læs mere

Cirkulære nr. 130 af 25. november 2002 om ajourføring og drift af CPR's vej- og boligregister

Publiceret den 01.01.2003

I cirkulæret fastsættes regler for kommunalbestyrelsernes medvirken til ajourføring og drift af Det Centrale Personregisters (CPR's) vej- og boligregister. Læs mere

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger Persondataloven

Publiceret den 01.07.2000

I persondatalovens § 11 reguleres behandlingen af personnummer, herunder privates anvendelse af personnummer. Persondataloven hører under Justitsministeriet, men administeres af Datatilsynet. Læs mere

For yderligere information

Kontakt juridisk betjening

Tlf. 72 26 97 33

e-mail: