Borgere

Her er din indgang som borger, når du f.eks. vil finde ud af, hvornår og hvortil du skal anmelde flytning, om du kan blive registreret som indrejst i CPR eller om du skal registreres som udrejst i CPR under et ophold i udlandet. Du kan også læse om, hvornår du kan få tildelt et personnummer, og hvad der er registreret om dig, og hvordan du kan se oplysningerne i CPR (registerindsigt).

Flytning

Her kan du læse om, hvordan du flytter din adresse i CPR, og hvordan du forholder dig ved både indrejse og udrejse af landet. Du kan også læse om ændring af adresse i CPR for børn. Det er altid din bopælskommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din registrering i CPR og ikke CPR-kontoret.

Personnummer

Kan jeg få et personnummer (CPR-nummer)? Kan jeg få et nyt personnummer? 

Hvad er der registreret om mig i CPR (registerindsigt)?

Se hvad der er registreret om dig i CPR (registerindsigt) ved brug af Nem-id. Læs om, hvad der er registreret i CPR, og hvem der registrerer dine data i CPR.