CPR-kontoret

CPR-administrationen er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPR-administrationen indgås årligt en resultatkontrakt. Resultatkontrakten afspejler CPR-administrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år.

CPR-administrationens mission er formuleret som følgende:

CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.