Lovgivning

Her kan du finde den samlede CPR-lovgivning, der regulerer bl.a. registreringen af oplysninger i CPR, udleveringen af oplysninger fra CPR og klager over kommunernes afgørelser efter loven.