Verifikation af alle offentlige brugere 16. juni 2016

Den 16. juni 2016 gennemføres tidligt om morgenen en automatisk inaktivering af alle offentlige brugere.

Inaktiveringen sker som led i det løbende sikkerhedsarbejde, og foretages med henblik på, at der foretages en verifikation af alle offentlige brugere i CPR-systemet.

Alle relevante myndigheder har modtaget et brev via Digital Post, hvor verifikationsprocessen og en særlig verifikationskode fremgår.

Der henvises i øvrigt til standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, herunder særligt afsnittet ”Regler for autorisation og adgangskontrol”.

 

Verifikationsprocessen

Vejledning til DAP-administratorer

Spørgsmål og svar

 

Verifikationsprocessen

Myndigheden skal meddele CPR-kontoret hvilken af myndighedens DAP-administratorer CPR-kontoret skal genaktivere.

Myndigheden kan rette telefonisk henvendelse til CPR-kontorets Kundecenter på telefon 72 26 97 45 om hvilken af myndighedens DAP-administratorer, der skal genaktiveres. Der må påregnes travlhed i CPR-kontorets kundecenter den 16. juni 2016, hvorfor vi opfordrer alle myndigheder til at henvende sig før den 16. juni 2016.

Natten mellem den 15. og 16. juni 2016 inaktiveres alle myndighedens brugere (ikke systembrugere).

Hvis myndigheden allerede har meddelt brugernavn/personkode på myndighedens DAP-administrator genaktiveres denne af CPR-kontoret før kl. 8:00 den 16. juni 2016. Ellers genaktiveres myndighedens DAP-administrator manuelt af CPR-kontoret ved myndighedens telefoniske henvendelse den 16. juni 2016 og efterfølgende dage.

Herefter kan myndighedens DAP-administrator genaktivere myndighedens øvrige brugere. Myndigheder, der har flere DAP-administratorer, kan med fordel genaktivere disse som det første.

Bemærk: CPR-kontoret genaktiverer kun den første DAP-administrator. Alle øvrige brugere skal kontakte egen DAP-administrator.

Verifikationsprocessen trin for trin

Før den 16. juni 2016.

0) Myndigheden kan rette henvendelse til CPR-kontorets Kundecenter og meddele hvilken DAP-administrator, der skal genaktiveres den 16. juni 2016.

Den 16. juni 2016.

1) Myndighedens brugere inaktiveres natten mellem den 15. og 16. juni 2016.

2) CPR-kontorets Kundecenter genaktiverer myndighedens DAP-administrator fra den 16. juni kl. 8:00:

     a) Hvis myndigheden forud (jf. trin 0) for den 16. juni 2016 har oplyst DAP-
         administrators personkode til CPR-kontoret genaktiveres myndighedens
         DAP-administrator inden kl 8:00 den 16. juni.

     b) Myndigheder, der ikke forud for den 16. juni 2016 har været i telefonisk
         kontakt med CPR-kontorets Kundecenter om genaktivering af myndig-
         hedens DAP-administrator, kan fra den 16. juni 2016 kl 8:00 rette
         henvendelse CPR-kontorets Kundecenter på telefon 72 26 97 45.

         Herefter genaktiveres myndighedens DAP-administrator af CPR-kontorets
         Kundecenter.

3) Myndighedens DAP-administrator verificerer, genaktiverer og tildeler nyt password (kendeord) til relevante brugere (personkoder) i egen institution.

Brev.pdf


Vejledning til DAP-administratorer

Hvis du er DAP-administrator, skal du følge verifikationsprocessen. CPR-kontoret genaktiverer den første DAP-administrator, der herefter skal genaktivere myndighedens øvrige brugere, herunder andre DAP-administratorer.

Vejledning til genaktivering af brugere:

  1. Log ind i DAP på adressen  https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/  .
  1. Klik på ”Personkode”.
  1. Søg den bruger (personkode) frem, som skal genaktiveres ved at skriv brugernavnet (personkoden) i feltet ”Personkode”.
  1. Klik på knappen ”Send”.
  1. I ”aktion” vælges ”Ret personkode”.
  1. I feltet ”Aktiver/inaktiver” vælges ”Aktiver”.
  1. Klik igen på knappen ”Send”.
  1. Brugeren (personkoden) er nu genaktiveret og brugeren kan logge på med sit hidtidige password (kendeord).

 

Læs i øvrigt mere under spørgsmål og svar nedenfor.

 

Spørgsmål og svar

1. Hvorfor inaktiverer CPR-kontoret alle brugere?

Det er en rutinemæssig sikkerhedsforanstaltning, der skal medvirke til, at myndigheden gennemgår egne brugere og vurderer, hvorvidt adgang til CPR fortsat er relevant.

 

2. Jeg er ikke DAP-administrator. Vil CPR-kontoret venligst alligevel genaktivere min konto?

CPR-kontoret genaktiverer den første DAP-administrator fra myndigheden. Herefter skal myndigheden håndterer genåbning af myndighedens øvrige brugere. Dette fremgår også af vores vilkår for anvendelse, som du kan finde på www.cpr.dk .

 

3. Vores DAP-administrator er på ferie/orlov/stoppet/syg, og derfor skal vi have en anden. Kan det lade sig gøre?

Ja. Jeres CPR sikkerhedsansvarlige, sådan en skal I som myndighed have jf. vilkår for anvendelse af CPR, skal skrive til os via Sikker Post eller Digital Post og oplyse hvilken personkode, der skal have DAP-administrator rettigheder.

Når I har fået svar retur på, at rettigheden er tildelt, skal DAP-administrator ringe herind og oplyse verifikationskoden og kundenummer – så genaktiverer vi den nye DAP-administrator.

 

4. Verifikationskode. Hvad er det?

Verifikationskoden er et nummer, som er angivet i det brev, som er sendt via Digital Post til myndigheden. Verifikationskoden er sendt sikkert, og er dermed CPR-kontorets garanti for, at den person, der oplyser koden, også repræsenterer myndigheden.

 

5. Kundenummer. Hvad er det?

Kundenummer er et aftalenummer på den aftale myndigheden har med CPR-kontoret. Kundenummeret er også angivet på det brev, som er sendt til myndigheden via Digital Post.

 

6. Verifikation af brugere. Hvad mener CPR-kontoret med det?

Se venligst Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, herunder særligt afsnittet ”Regler for autorisation og adgangskontrol”.