Levering af data

Data kan leveres over FTP.

Se  dokumentation for personnummerudtræk til private