CPR Services

Med CPR Services tilbyder CPR-kontoret de gængse on line søge- og opslagsmuligheder i CPR i XML-format. Disse kan således indbygges i myndighedernes egne IT-løsninger som led i digitaliseringen af den offentlige forvaltning, herunder etablering af elektronisk borgerservice.

De standardiserede XML-grænseflader findes i Håndbog for CPR-services og kan umiddelbart tages i brug.

CPR Services leveres på samme vilkår som CPRWeb.