Guides og tjeklister

Dokumentation er tilgængelig på  https://cprdocs.atlassian.net/wiki/spaces/CPR/overview