Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Opbygning af CPR-nummeret

Personnummerets opbygning

1 - 2 position angiver personens fødselsdag.

3 - 4 position angiver personens fødselsmåned.

5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.

7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver i hvilket århundrede personen er født og 10. position i personnummeret angiver personens køn.

 

Se Personnummeret i CPR-systemet.pdf for en mere detaljeret beskrivelse,

 

Modulus 11 kontrol

Indtil den 1. oktober 2007 opfyldte alle personnumre den såkaldte modulus 11 kontrol.

Der udstedes fortsat kun få personnumre uden modulus 11 kontrol. 

Normalt vil der altid være tale om personnumre med en fødselsdato den 1. januar. I juni 2017 er der udstedt personnumre uden modulus 11 kontrol til personer med fødselsdato den 1. januar 1960, 1. januar 1965, 1. januar 1966, 1. januar 1969, 1. januar 1970, 1. januar 1980, 1. januar 1984, 1. januar 1985, 1. januar 1986, 1. januar 1987, 1. januar 1988, 1. januar 1989 og 1. januar 1990.

CPR-kontoret opfordrer alle brugere af personnumre til, at it-systemer indrettes på en sådan vis, at også personnumre uden modulus 11 kontrol kan håndteres.